Great saphenous vein drains into. Istoricul fișierului

stânga — Traducere în engleză - TechDico

Translate Definition, Meaning [ro] venă - oricare metoda de tratament de frecvena radio varicose recenzii tuburile care fac parte din sistemul de circulație a sângelui din corp, care transportă, în cele mai multe cazuri, sânge epuizat cu oxigen spre inimă.

This is just a small sample from a large vein I discovered in the Arctic. Asistenta a găsit o venă bună în mâna dreaptă a lui Mennad.

Venă: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

The nurse found a good vein in Mennad's right hand. Un colorant a fost injectat într - great saphenous vein drains into venă a brațului pacientului. A dye was injected into a vein of the patient's arm. Copy Report an error Harry putea să spună că unchiul Vernon se gândea la asta, chiar dacă dinții îi erau îndoiți și o venă îi palpita în templu.

Harry could tell that Uncle Vernon was thinking it over, even if his teeth were bared and a vein was throbbing in his temple.

Please wait while your request is being verified...

Copy Report an error Ne - am luptat cu cuvinte proaste și într - adevăr, știi, cu o venă ca asta pe gât, la o presiune foarte mare. We've been fighting really bad words and really, you know, with a vein like this on the neck, really high pressure.

Când am găsit glonțul, am găsit și o venă de aramă pe pământ.

great saphenous vein drains into

When I found the bullet, I also found a vein of copper on the land. De ce? Nu pot ajunge la vena portalului. I can't reach the portal vein. Ar putea fi un cheag într - o venă portal.

Fișier:Graypng - Wikipedia

Could be a clot in a portal vein. A lovit și perforat vena peronială dreaptă și artera toracică dreaptă. It struck and perforated the right peronial vein and the right thoracic artery. Într - o operațiune standard, minerii izbesc pe venă o bucată la un moment dat. In a standard operation, the miners chip away at the vein a piece at a time. Zalathorm se ținea într - o cameră vastă, definită prin creșterea arcadelor rotunjite din marmură cu venă verde. Zalathorm held sway in a vast chamber defined by soaring rounded arches of green - veined marble.

  1. Bai de picior de sodiu din varico. Baie de sodiu varicoasă
  2. Golf dupa operaia de varicoza

Copy Report an error Dacă nu găsim o venă bogată, îl vom retrage pe miner pe jumătate gol, acoperind abia costurile de exploatare. Unless we find a rich vein great saphenous vein drains into take the miner back half - empty, barely covering the operating costs. Deși nu a renunțat niciodată să scrie povești comice, a început să lucreze într - o venă mai serioasă.

Though he never gave up writing comic stories, he began working in a more serious vein. Asta ar dura un an dacă vena s - ar rezista, ceea ce nu ar fi probabil.

That'd take a year if the vein held out, which wouldn't be likely. Copy Report an error Mi - am luat un tub, dar locul era un circ, așa că aproape îmi lipsea tonurile de inimă înfundate, vena distinsă în gât. I got a tube in, but the place was a circus, so I almost missed the muffled heart great saphenous vein drains into, the distended vein in his neck.

stânga — Traducere în engleză - TechDico

Trecând prin vena cavă superioară. Passing through the superior vena cava. Uite, Curt, există o venăaici, în această piatră. Look, Curt, there's a vein of it, here, in this rock. Vom vedea ce venă safenă să recoltăm. We're gonna see which saphenous vein to harvest.

Varicele stem

Există o lacrimă în vena portală. There's a tear in the portal vein. Ochiul drept al lui Dibala devine sângeros, rezultatul unui ganglion limfatic mărit care a blocat vena retiniană. Dibala's right eye becomes bloody, a result of an enlarged lymph node which blocked the retinal vein.

Copy Report an error În corpul uman, vena femurală este un vas de sânge care însoțește artera femurală în teaca femurală. In the human body, the femoral vein is a blood vessel that accompanies the femoral artery in the femoral sheath.

Great Saphenous Vein Ablation - For Patients

Copy Report an error Mina Jeongchon este o mină de grafit localizată în Jeongchon - gun, Hamgyeongnam - do, iar minereul se găsește într - o vena lungă de de metri. Jeongchon Mine is a graphite mine located in Jeongchon - gun, Hamgyeongnam - do and the ore is found in a vein meters long. Copy Report an error Se găsește pe spatele mâinii și dă naștere la vene precum vena cefalică și vena bazilică.

It is found on the back of the hand and gives rise to veins such as the cephalic vein and the basilic vein. Copy Report an error Tromboza venei porte afectează vena portă hepatică, care poate duce la hipertensiune portală și reducerea aportului de sânge la ficat.

Portal vein thrombosis great saphenous vein drains into the hepatic portal vein, which can lead to portal hypertension and reduction of the blood supply to the liver. The richest vein of silver was the Veta Vizcaina, or the Vizcaina Vein, which extended 5 km to the east of Real del Monte.

  • Pe carnea de porc bună pot fi vene care seamănă cu marmură.
  • Vena safenă mică din stânga a prezentat câteva particularități în comparație cu vena din partea opusă: prezența venei perforante intergemelare la nivelul gambei, a unei vene perforante la nivelul fosei poplitee și a venei lui Giacomini la nivelul coapsei
  • Băi de picior: rețete eficiente.

Copy Report an error Terapia cu imunoglobulină umană a apărut pentru prima dată în anii și o formulare pentru injectare într - o venă a fost aprobată pentru uz medical în Statele Unite în Human immunoglobulin therapy first occurred in the s and a formulation for injection into a vein was approved for medical use in the United States in Copy Report an error Shyam a menționat că, spre deosebire de ceilalți compozitori care ar compune cântând la armoniu, CNP ar cânta notele de pe venă și va cânta melodia.

Shyam mentioned that unlike the other composers who would compose playing the harmonium, CNP would play the notes on the veena and sing the tune.

  • Pansamente pentru varice Pret Tratamentul varicelor cu copilul When this happens in the scrotum it is called a varicocele.
  • Medicine ideas in facultate de medicină, medicină, sănătate Anatomi Lower Limb PDF Human Leg Lower Limb Anatomy Înțelesul "jugular vein" în dicționarul Engleză Vena saphena magna — peculiarities of origin, trajectory and drainage Traducerea «jugular vein» în 25 de limbi Great saphenous vein drains into Pansamente pentru varice Pret Tratamentul varicelor cu copilul When this happens in the scrotum it is called a varicocele.
  • O variantă neobișnuită bilaterală de afluire a venei safene mici: caz clinic.

Copy Report an error După ce cea mai mare parte a minereului cel mai pur din locul inițial a fost îndepărtat, a fost descoperită o a doua venă în After most of the purest ore from the original site had been removed, a second vein was discovered in Sângele venos din ileon merge direct în vena portă și apoi în sinusoidele hepatice.

Venous blood from the ileum goes straight into the portal vein and then into the liver sinusoids. Copy Report an error Ocazional, au apărut și dificultăți de introducere a acelor intra venoaseuneori fiind nevoie de peste o jumătate de oră pentru a găsi o venă adecvată. On occasion, difficulties inserting the intravenous needles have also occurred, sometimes taking over half an hour to find a suitable vein. Copy Report an error Ritmul cardiac normal își are originea în nodul sinoatrial, care este situat în atriul drept lângă vena cavă superioară.

The normal cardiac rhythm originates in the sinoatrial node, which is located in the right atrium near the superior vena cava. Copy Report an error Există uneori o asociere cu vena de cuarț și siliciu coloform, cu toate acestea mineralele din silicat gangue sunt adesea rare.

There is sometimes an association with quartz veining and colloform silica, however silicate gangue minerals are often rare.

Сe înseamnă SUNT VENE CARE în Engleză - Engleză Traducere

Vena religie tribală Sarnaismul este, de asemenea, adânc înrădăcinat într - o secțiune importantă a lucrătorilor din grădina de ceai. The ancient tribal religion Sarnaism is also deeply rooted among a sizeable section of tea garden workers. Copy Report an error O tomografie abdominală care demonstrează o TVP iliofemorală, cu cheagul în vena iliacă comună dreaptă a bazinului.

An abdominal CT scan demonstrating an iliofemoral DVT, with the clot in the right common iliac vein of the pelvis. O ecografie cu un cheag de sânge vizibil în vena femurală comună stângă.

An ultrasound with a blood clot visible in the left common femoral vein. Se administrează pe cale orală, sub formă de tabletă sau suspensie, sau prin injectare într - o venă.

great saphenous vein drains into

It is taken by mouth, as a tablet or suspension, or by injection into a vein. Copy Report an error Revista de cult a debutat în maidar a avut nevoie de ceva timp pentru a se stabili într - o venă pur pentru prima persoană. The cult magazine debuted in Maybut took some time to settle into a purely first - person vein.

Copy Report an error Execuția lui Romell Broom a fost abandonată în Ohio pe 15 septembriedupă ce oficialii închisorii nu au reușit să găsească o venă după 2 ore de încercare a brațelor, picioarelor, mâinilor și gleznei.

The execution of Romell Broom was abandoned in Ohio on September 15,after prison officials failed to find a vein after 2 hours of trying on his arms, legs, hands, and ankle. Copy Report an error Cu câteva excepții, hoverflies - urile se deosebesc de alte muște, având o venă spuroasă, situată paralel cu cea de - a patra venă aripă longitudinală.

With a few exceptions, hoverflies are distinguished from other flies by having a spurious vein, located parallel to their fourth longitudinal wing vein. Copy Report an error Tratamentul pentru tromboză depinde dacă se află într - o venă sau într - o arteră, impactul asupra persoanei și riscul de complicații din tratament.

Fișier:Gray584.png

The treatment for thrombosis depends on whether it is in a vein or an artery, the impact on the person, and the risk of complications from treatment. Pe lângă actorie, Reed a lansat mai multe single - uri în vena muzicii populare, deși cu un succes limitat. In addition to acting, Reed released several singles in the popular music vein, though with limited success. Copy Report an error Rodocrozitul apare ca un mineral din vena hidrotermală împreună cu alte minerale de mangan din depozitele de minereuri la temperatură scăzută ca în minele de argint din România unde a fost găsit pentru prima dată.

Bai de picior de sodiu din varico

Rhodochrosite occurs as a hydrothermal vein mineral along with other manganese minerals in low temperature ore deposits as in the silver mines of Romania where it was first found. Copy Report an error Vena oblică a atriului stâng este parțial responsabilă pentru drenajul venos ; derivă din vena cavă superioară stângă embrionară.

The oblique vein of the left atrium is partly responsible for venous drainage; it derives from the embryonic left superior vena cava. Copy Report an error Flebita este termenul folosit atunci când apare inflamația și coagularea într - o venăcel mai adesea o venă a picioarelor, din cauza infecției, inflamației sau traumelor. Phlebitis is the term used when inflammation and clotting occurs in a vein, most often a leg vein, due to infection, inflammation, or trauma.

Great saphenous vein drains into

Conține artera ovariană, vena ovariană, plexul nervului ovarian și vasele limfatice. It contains the ovarian artery, ovarian vein, ovarian nerve plexus, and lymphatic vessels. Tratamentul cu abur constă în injectarea de impulsuri de abur în vena bolnavă. Steam treatment consists in injection of pulses of steam into the sick vein.

great saphenous vein drains into

Ațiputeafiinteresat